Language of document :

Sag anlagt den 6. maj 2008 - Thoss mod Revisionsretten

(Sag F-46/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicole Thoss (Dommeldange, Storhertugdømmet Luxembourg) (ved avocat P. Goergen)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 20. marts 2006 om ikke at tildele sagsøgeren efterladtepension som følge af ægtefællens dødsfald.

Sagsøgerens påstande

Revisionsrettens afgørelse af 20. marts 2006 om ikke at tildele sagsøger efterladtepension som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning nr. 2290/77 og den efterfølgende afgørelse af 28. september 2006 annulleres.

Revisionsretten pålægges at betale sagsøgeren efterladtepension som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning 2290/77 med tilbagevirkende kraft fra 1. december 2003.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________