Language of document :

6. mail 2008 esitatud hagi - Thoss versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-46/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicole Thoss (Dommeldange, Luksemburgi Suurhertsogiriik) (esindaja: advokaat P. Goergen)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kontrollikoja 20. märtsi 2006. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast tema abikaasa surma järel toitjakaotuspensioni.

Hageja nõuded

Tühistada kontrollikoja 20. märtsi 2006. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast määruses nr 2290/77 ette nähtud toitjakaotuspensioni, ja sellele järgnev, 28. septembri 2006. aasta otsus;

kohustada Euroopa Kontrollikoda maksma hagejale määruse nr 2290/77 artikli 16 lõikes 1 ette nähtud toitjakaotuspensioni tagasiulatuvalt alates 1. detsembrist 2003;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

____________