Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 6. maijā - Thoss/Revīzijas palāta

(lieta F-46/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nicole Thoss, Domeldandža [Dommeldange] (Luksemburgas Lielhercogiste) (pārstāvis - P. Goergen, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Revīzijas palātas 2006. gada 20. marta lēmuma, ar kuru prasītājai atteikta apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršana sakarā ar viņas laulātā nāvi, atcelšana un sekojošā 2006. gada 28. septembra lēmuma atcelšana.

Prasītājas prasījumi

atcelt Revīzijas palātas 2006. gada 20. marta lēmumu, ar kuru prasītājai atteikta Regulas 2290/77 16. panta 1. punktā paredzētā apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršana, un sekojošo 2006. gada 28. septembra lēmumu;

uzdot Eiropas Revīzijas palātai piešķirt prasītājai Regulas 2290/77 16. panta 1. punktā paredzēto apgādnieka zaudējuma pensiju ar atpakaļejošu spēku līdz 2003. gada 1. decembrim;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________