Language of document :

Beroep ingesteld op 6 mei 2008 - Thoss / Rekenkamer

(Zaak F-46/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicole Thoss (Dommeldange, Groothertogdom Luxemburg) (vertegenwoordiger: P. Goergen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer van 20 maart 2006 houdende weigering om verzoekster na het overlijden van haar echtgenoot het overlevingspensioen toe te kennen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Rekenkamer van 20 maart 2006 houdende weigering om verzoekster het overlevingspensioen toe te kennen voorzien in artikel 16, lid 1, van verordening nr. 2290/77 alsmede van het daarop volgende besluit van 28 september 2006;

de Europese Rekenkamer te gelasten verzoekster met terugwerkende kracht tot 1 december 2003 het in artikel 16, lid 1, van verordening nr. 2290/77 voorziene overlevingspensioen toe te kennen;

de Europese Rekenkamer te verwijzen in de kosten.

____________