Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. - Thoss przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-46/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicole Thoss (Dommeldange, Wielkie Księstwo Luksemburga) (przedstawiciel: P. Goergen, avocat)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 20 marca 2006 r. odmawiającej skarżącej renty rodzinnej po śmierci jej małżonka.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 20 marca 2006 r. odmawiającej skarżącej renty rodzinnej, o której stanowi art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 2290/77 i późniejszej decyzji z dnia 28 września 2006 r.;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego renty rodzinnej, o której stanowi art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 2290/77, ze skutkiem wstecznym od dnia 1 grudnia 2003 r.;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________