Language of document :

Acțiune introdusă la 6 mai 2008 - Thoss/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-46/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Nicole Thoss (Dommeldange, Marele Ducat al Luxemburgului) (reprezentant: P. Goergen, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene din 20 martie 2006 prin care i se refuză reclamantei acordarea pensiei de urmaș, după decesul soțului său.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Curţii de Conturi din 20 martie 2006 prin care i se refuză reclamantei acordarea pensiei de urmaș prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2290/77 și a deciziei subsecvente din 28 septembrie 2006;

obligarea Curții de Conturi a Comunităților Europene de a acorda reclamantei pensia de urmaș prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2290/77, cu efect retroactiv până la 1 decembrie 2003;

obligarea Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________