Language of document :

Tožba, vložena 6. maja 2008 - Thoss proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-46/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicole Thoss (Dommeldange, Veliko vojvodstvo Luksemburg) (zastopnik: P. Goergen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 20. marca 2006, s katero je bila tožeči stranki po smrti njenega zakonca zavrnjena vdovska pokojnina za preživele osebe.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Računskega sodišča z dne 20. marca 2006, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena vdovska pokojnina za preživele osebe, ki jo predvideva člen 16(1) Uredbe 2290/77, in poznejša odločba z dne 28. septembra 2006 naj se razglasita za nični;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži, naj tožeči stranki odobri vdovsko pokojnino za preživele osebe, ki jo predvideva člen 16(1) Uredbe 2290/77, z retroaktivnim učinkom od 1. decembra 2003 ;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________