Language of document :

Žaloba podaná dne 30. dubna 2008 - Buschak v. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

(Věc F-47/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Willy Buschak (Bonn, Německo) (zástupce: L. Lévi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl změněn popis pracovního místa žalobce, a uložení žalované nahradit žalobci majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí předané žalobci ředitelem Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek dne 4. července 2007, kterým je změněn popis jeho pracovního místa;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 29. nebo 30. ledna 2008, zamítající stížnost žalobce;

uložit Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek zaplacení částky 50 000 euro jako náhrady škody;

uložit Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek náhradu nákladů řízení.

____________