Language of document :

Sag anlagt den 30. april 2008 - Buschak mod Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

(Sag F-47/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Willy Buschak (Bonn, Tyskland) (ved avocats L. Lévi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den afgørelse, hvorved sagsøgerens stillingsbeskrivelse ændres, og påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene meddelte sagsøgeren den 4. juli 2007 om ændring af dennes stillingsbeskrivelse, annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget af 29. eller 30. januar 2008 på sagsøgerens klage.

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene tilpligtes at betale 50 000 EUR i erstatning

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________