Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 30. aprīlī - Buschak/Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

(lieta F- 47/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Willy Buschak (Bonna, Vācija) (pārstāvji - L. Lévi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru grozīts prasītāja darba apraksts, atcelšana un lūgums piespriest atbildētājam samaksāt prasītājam atlīdzību par mantisko un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ko Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktors nodeva prasītājam 2007. gada 4. jūlijā un ar kuru grozīts prasītāja darba apraksts;

atcelt daļā, kurā tas nepieciešams, 2008. gada 29. vai 30. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība;

piespriest Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondam samaksāt kaitējuma atlīdzību EUR 50 000 apmērā;

piespriest Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________