Language of document :

Acțiune introdusă la 30 aprilie 2008 - Buschak/Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

(Cauza F-47/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Willy Buschak (Bonn, Germania) (reprezentanți: L. Lévi și C. Ronzi, avocați)

Pârâtă: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se modifică descrierea postului reclamantului și obligarea pârâtei la plata către acesta a unei sume de bani cu titlu de depăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prezentată reclamantului de directorul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă la 4 iulie 2007 prin care se modifică descrierea postului său;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 29 sau din 30 ianuarie 2008 prin care se respinge reclamația reclamantului;

obligarea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă la plata sumei de 50 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul respectiv;

obligarea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă la plata cheltuielilor de judecată.

____________