Language of document :

Tožba, vložena 30. aprila 2008 - Buschak proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

(Zadeva F-47/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Willy Buschak (Bonn, Nemčija) (zastopnika: L. Lévi in C. Ronzi, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Predmet in opis spora

Zahteva za ugotovitev ničnosti odločbe, s katero se spreminja opis delovnih nalog tožeče stranke in naložitev plačila kompenzacije za materialno in nematerialno škodo, ki je nastala tožeči stranki, toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Ugotoviti naj se ničnosti odločbe, ki jo je izdal direktor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer tožeči stranki 4. julija 2007, s katero je bil spremenjen opis njenih delovnih nalog;

če je potrebno, naj se ugotovi ničnost odločb z dne 29. ali 30. januarja 2008, s katerimi je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

naj se naloži plačilo kompenzacije za utrpelo škodo v višini 50000 eurov Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer;

Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer naj se naloži plačilo stroškov.

____________