Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 27. aprīlī - Ortega Serrano/Komisija

(lieta F-48/08)

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonio Ortega Serrano, Cádiz (Spānija) (pārstāvis - A. Ortega Serrano, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets un lietas apraksts

Lūgums atcelt konkursa EPSO/AD/26/05 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāja uzvārdu atlasīto personu sarakstā

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, kas prasītājam liedz tikt iekļautam konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā un nedod iespēju atkārtoti kārtot mutvārdu eksāmenu;

uzlikt Komisijai pienākumu noteikt jaunu datumu mutvārdu eksāmena kārtošanai;

noteikt Komisijai pienākumu norādīt Lēmuma EPSO/900 R pamatojumu;

noteikt Komisijai dot prasītājam iespēju iepazīties ar mutvārdu eksāmena dokumentiem;

noteikt Komisijai dot prasītājam iespēju iepazīties ar visiem dokumentiem, kas atrodas viņa lietas materiālos;

ļaut prasītājam, kas ir Spānijas tiesās praktizējošs advokāts, pārstāvēt sevi pašam;

pārbaudīt visu konkursu izturējušo sarakstā iekļauto kandidātu lietu materiālus, lai pārbaudītu, vai visiem ir diploms, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi izglītību vismaz trīs gadus ilgā universitātes tiesību zinātņu programmā, un ka tas ir iesniegts laicīgi un pareizā veidā;

pieņemt pielikumā iesniegtos dokumentus franču un angļu valodās;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________