Language of document :

Beroep ingesteld op 27 april 2008 - Ortega Serrano / Commissie

(Zaak F-48/08)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Ortega Serrano, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 om verzoekers naam niet op te nemen op de lijst van geselecteerde personen

Conclusies

nietig te verklaren de besluiten om verzoeker niet te plaatsen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 en om hem niet de mogelijkheid te geven een nieuwe mondeling examen af te leggen;

de Europese Commissie te verplichten een nieuwe datum vast te stellen voor het mondelinge examen;

de Europese Commissie te verplichten haar besluit EPSO/900 R te motiveren;

verzoeker toegang te verlenen tot de stukken van het mondelinge examen;

verzoeker toegang te verlenen tot alle stukken die deel uitmaken van zijn dossier;

verzoeker, die advocaat is en werkzaam voor de Spaanse rechterlijke instanties, toe te staan zich zelf te verdedigen;

de dossiers te onderzoeken van alle kandidaten die op de lijst van geslaagde kandidaten zijn geplaatst om vast te stellen dat allen in het bezit zijn van een diploma dat blijkt geeft van een opleidingsniveau overeenkomende met een volledige universitaire studie van minstens drie jaar die is afgesloten met een rechtendiploma alsmede dat zij dit diploma tijdig en naar behoren hebben overgelegd;

de stukken toe te staan die als bijlagen in het Frans en het Engels zijn overgelegd;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

____________