Language of document :

Acțiune introdusă la 27 aprilie 2008 - Ortega Serrano/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-48/08)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spania) (reprezentant: A. Ortega Serrano, abogado)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei juriului concursului EPSO/AD/26/05 de a nu înscrie numele reclamantului pe lista persoanelor selecţionate.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor care nu permit reclamantului să fie înscris pe lista de rezerve a concursului EPSO/AD/26/05 și care nu oferă acestuia posibilitatea de a susţine din nou proba orală;

obligarea Comisiei Comunităților Europene să stabilească o nouă dată a probei orale;

obligarea Comisiei Comunităților Europene să-și motiveze decizia EPSO/9000 R;

acordarea în favoarea reclamantului a unui drept de acces la procesele verbale ale probei orale;

acordarea în favoarea reclamantului a accesului la toate documentele care figurează în dosarul său;

admiterea reprezentării reclamantului prin el însuși, acesta fiind avocat care își exercită activitatea în faţa instanţelor spaniole;

examinarea dosarelor tuturor candidaţilor înscriși pe lista laureaţilor, pentru a verifica dacă toţi deţin o diplomă care să ateste un nivel de educaţie corespunzător studiilor universitare complete cu durată minimă de trei ani, acreditaţi printr-un titlu în drept, și dacă această diplomă a fost prezentată în termenul și în forma impuse;

declararea ca admisibile a documentelor prezentate ca anexă în limba franceză și engleză;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________