Language of document :

Tožba, vložena 27. aprila 2008 - Ortega Serrano proti Komisiji

(Zadeva F-48/08)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španija) (zastopnik: A. Ortega Serrano, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AD/26/05 o neuvrstitvi njenega imena na seznam izbranih oseb.

Predlogi tožeče stranke

Naj se razglasijo za nične odločbe, ki ne dovoljujejo, da se ime tožeče stranke uvrsti na čakalni seznam natečaja EPSO/AD/26/05 in da se ji omogoči možnost ponovnega opravljanja ustnega preizkusa;

Komisijo naj se obveže, da določi novi datum za opravljanje ustnega preizkusa;

Komisijo naj se obveže, da obrazloži odločitev EPSO/900 R;

Naj se ji omogoči dostop do zapisnikov o ustnem izpitu;

Naj se ji omogoči dostop do vseh dokumentov, ki jih vsebuje njegov spis;

Naj se tožeči stranki, ki je odvetnik pred španskimi sodišči, dopusti, da se zastopa sama;

Naj se preučijo spisi vseh kandidatov, katerih imena so bila uvrščena na seznam izbranih kandidatov, da se preveri, ali imajo vsi diplomo, ki dokazuje, da imajo končano stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju na podlagi katerega se pridobi diploma iz prava, in da so jo predložili pravočasno in na ustrezen način;

Naj se dopustijo dokumenti, ki so bili kot priloga predloženi v francoskem in angleškem jeziku;

Toženi strani naj se naloži plačilo stroškov.

____________