Language of document :

Žaloba podaná dne 22. ledna 2008 - Renier v. Komise

(Věc F-8/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Colette Renier (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení individuálního rozhodnutí ze dne 11. dubna 2007, které žalobkyni omezilo délku trvání smlouvy smluvního zaměstnance na období od 16. dubna 2007 do 15. prosince 2008 a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 v rozsahu, v němž žalobkyni omezilo délku trvání smlouvy smluvního zaměstnance na období od 16. dubna 2007 do 15. prosince 2008;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________