Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. janvārī - Renier/Komisija

(lieta F-8/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Colette Renier, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 11. aprīļa individuāla rakstura lēmuma, kurā prasītājas līgumdarbinieka līguma ilgums ir noteikts no 2007. gada 16. aprīļa līdz 2008. gada 15. decembrim, atcelšana un zaudējumu atlīdzība.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 11. aprīļa lēmumu, kurā prasītājas līgumdarbinieka līguma ilgums ir noteikts no 2007. gada 16. aprīļa līdz 2008. gada 15. decembrim;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________