Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta' Jannar 2008 - Renier vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-8/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Colette Renier (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen u E. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni individwali tal-11 ta' April 2007 li tillimita t-tul ta' żmien tal-kuntratt tar-rikorrenti bħala membru tal-persunal bil-kuntratt għall-perijodu mis-16 ta' April 2007 sal-15 ta' Diċembru 2008 u tat-talba għal danni.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' April 2007 li tillimita t-tul ta' żmien tal-kuntratt tar-rikorrenti bħala membru tal-persunal bil-kuntratt għall-perijodu mis-16 ta' April 2007 sal-15 ta' Diċembru 2008;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

____________