Language of document :

Talan väckt den 22 januari 2008 - Renier mot kommissionen

(Mål F-8/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Colette Renier (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det individuella beslutet av den 11 april 2007 att begränsa längden på sökandens kontrakt som kontraktsanställd till perioden 16 april 2007-15 december 2008 och yrkande om skadestånd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 april 2007 i den del som längden på sökandens kontrakt som kontraktsanställd genom det beslutet begränsas till perioden 16 april 2007-15 december 2008,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________