Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 31. ledna 2008 - Valero Jordana v. Komise

(Věc F-104/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Období pro povýšení 2004 - Přidělení prioritních bodů - Použití ustanovení nového služebního řádu)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gregorio Valero Jordana (Brusel, Belgie) (zástupci: M. Merola a I. van Schendel, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci, ve spolupráci s D. Slaterem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o přidělení prioritních bodů žalobci za hodnotící období 2004, jakož i rozhodnutí nepovýšit ho do platové třídy A*12 za totéž hodnotící období

Výrok rozsudku

Rozhodnutí o stanovení celkového počtu bodů G. Valero Jordany za období pro povýšení 2004, jakož i rozhodnutí nepovýšit ho za toto období se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komise Evropských společenství ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 27 (věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-394/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).