Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 31. jaanuari 2008. aasta otsus -Valero Jordana versus komisjon

(Kohtuasi F-104/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2004. aasta edutamine - Eelispunktide andmine - Uute personalieeskirjade sätete ajaline kohaldatavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gregorio Valero Jordana (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid M. Merola ja I. van Schendel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris, keda assisteeris advokaat D. Slater)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega anti hagejale 2004. aasta edutamise käigus eelispunktid ja teiseks nõue tühistada otsus mitte edutada hagejat sama edutamise käigus palgaastmele A 12

Otsuse resolutiivosa

Tühistada esiteks otsus, millega kinnitati G. Valero Jordanale 2004. aasta edutamise käigus antud punktide kogusumma, ja teiseks otsus jätta G. Valero Jordana kõnealuse edutamise käigus edutamata.

Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006. (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-394/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).