Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 31.1.2008 - Valero Jordana v. komissio

(Asia F-104/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Uusien henkilöstösääntöjen säännösten ajallinen soveltamisala)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gregorio Valero Jordana (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. Merola ja I. van Schendel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris, avustajaan asianajaja D. Slater)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla myönnettiin kantajan etusijapisteet vuoden 2004 arviointikierroksella, ja sellaisen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan häntä ei ylennetty palkkaluokkaan A*12 saman arviointikierroksen yhteydessä

Tuomiolauselma

Päätös, jolla vahvistettiin Valero Jordanalle vuoden 2004 ylennyskierroksen päätteeksi myönnettyjen pisteiden kokonaismäärä ja päätös, jonka mukaan häntä ei ylennetty kyseisellä ylennyskierroksella, kumotaan.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 27 (asia on alun perin merkitty numerolla T-394/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen)