Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 31. janvāra spriedums - Valero Jordana/Komisija

(lieta F-104/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2004. gada paaugstināšana amatā -Priekšrocības punktu piešķiršana - Jauno civildienesta noteikumu piemērošana laikā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gregorio Valero Jordana, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - M. Merola un I. van Schendel, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un V. Joris, kam palīdz D. Slater, avocat)

Priekšmets

Komisijas lēmuma par priekšrocības punktu piešķiršanu prasītājam 2004. gada novērtējuma ietvaros, kā arī lēmuma, ar kuru nolemts šī novērtējuma ietvaros nepaaugstināt prasītāju A 12 pakāpē, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar kuru noteikts G. Valero Jordana piešķiramo punktu kopējais skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā šīs paaugstināšanas ietvaros;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 27. lpp. (lieta sākotnēji bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-394/05, bet ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu tika nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).