Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 31 ianuarie 2008 - Valero Jordana/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-104/05)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2004 - Atribuirea punctelor de prioritate - Aplicarea în timp a dispozițiilor noului statut)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: M. Merola și I. van Schendel, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: G. Berscheid și V. Joris, agenți, asistați de D. Slater, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei prin care au fost atribuite punctele de prioritate ale reclamantului în cadrul exercițiului de evaluare 2004, precum și a deciziei de a nu îl promova la gradul A 12 în cadrul acestui exercițiu

Dispozitivul

Anulează decizia prin care s-a stabilit numărul total de puncte al domnului Valero Jordana în urma exercițiului de promovare 2004 și decizia de a nu îl promova în cadrul acestui exercițiu.

Respinge celelalte concluzii formulate în cadrul acțiunii.

Comisia Comunităților Europene suportă în totalitate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 10, 14.1.2006, p. 27 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-394/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).