Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (první senát) ze dne 6. března 2008 - Ra v. Komise

(Věc F-105/07)

(Veřejná služba - Úředníci - Žaloba - Žaloba na náhradu škody - Podmínky průběhu zkušební doby - Prodloužení zkušební doby - Jmenování - Zjevná nepřípustnost )

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ra (Brusel, Belgie) (zástupce: O. Martins, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 13. února 2007, kterým byla zamítnuta stížnost a žádost žalobkyně ze dne 8. listopadu 2006 týkající se náhrady škody, která jí vznikla z důvodu protiprávního jednání Komise, zejména v rámci její zkušební doby úředníka - Návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________