Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 6. marts 2008 - R bis mod Kommissionen

(Sag F-105/07)

(Personalesag - tjenestemænd - søgsmål - erstatningssag - vilkårene for prøvetidens afvikling - forlængelse af prøvetiden - udnævnelse - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: R bis, (Bruxelles, Belgien), (ved avocat O. Martins)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 13. februar 2007 om afslag på sagsøgerens klage af 8. november 2006 vedrørende et krav om erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt som følge af Kommissionens ansvarspålidelige adfærd bl.a. under vedkommendes ansættelse på prøve - erstatningspåstand

Konklusion

Søgsmålet afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________