Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. märtsi 2008. aasta määrus - R bis versus komisjon

(Kohtuasi F-105/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi - Kahju hüvitamise hagi - Katseaja tingimused - Katseaja pikendamine - Alaliselt ametisse nimetamine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: R bis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat O. Martins)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 13. veebruari 2007. aasta. otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 88. novembri 2006. aasta kaebus ja nõue hüvitada kahju, mida ta oli kandnud komisjoni ebaseaduslike tegude tõttu eelkõige tema ametniku katseaja jooksul - Kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________