Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 6.3.2008 - R bis v. komissio

(Asia F-105/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kanne - Vahingonkorvauskanne - Koeajan olosuhteet - Koeajan jatkaminen - Vakinaistaminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: R bis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja O. Martins)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 13.2.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan 8.11.2006 esittämät valitus ja vaatimus, jotka koskivat sen vahingon korvaamista, jonka kantaja väittää kärsineensä komission virheellisen toiminnan johdosta muun muassa hänen virkamiehen koeaikansa yhteydessä - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________