Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 6. marta rīkojums - R bis/Komisija

(lieta F-105/07)

Civildienests - Ierēdņi- Prasība - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pārbaudes laika norises nosacījumi - Pārbaudes laika pagarināšana - Apstiprināšana amatā - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: R bis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - O. Martins, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2007. gada 13. februāra lēmuma, ar kuru ir noraidīta prasītājas 2006. gada 8. novembra sūdzība un prasība atlīdzināt zaudējumus, ko tā cieta Komisijas krāpniecisku darbību dēļ, it īpaši tās pārbaudes laikā, atcelšana - Prasība atlīdzināt kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________