Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. marca 2008 - R bis/Komisia

(vec F-105/07)

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba - Žaloba o náhradu škody - Podmienky skúšobnej doby - Predĺženie skúšobnej doby - Vymenovanie do stálej služby - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: R bis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Martins, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 13. februára 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne a jej návrh na náhradu ujmy, ktorú utrpela z dôvodu nesprávneho správania sa Komisie, najmä počas skúšobnej doby úradníka, z 8. novembra 2006 - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________