Language of document :

Žaloba podaná dne 7. února 2008 - Behmer v. Evropský parlament

(Věc F-16/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joachim Behmer (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterými byly žalobci přiděleny dva body za zásluhy za roky 2004 a 2006

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterými byly žalobci přiděleny dva body za zásluhy za roky 2004 a 2006

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________