Language of document :

7. veebruaril 2008 esitatud hagi - Behmer versus parlament

(Kohtuasi F-16/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joachim Behmer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsused, millega anti hagejale aastate 2004 ja 2006 eest kaks teenetepunkti.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsused, millega anti hagejale aastate 2004 ja 2006 eest kaks teenetepunkti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________