Language of document :

Appell ippreżentat fis-7 ta' Frar 2008 - Behmer vs Il-Parlament

(Kawża F-16/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Joachim Behmer (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avukati)

Appellat: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjonijiet ta' l-AIPN li jattribwixxu lir-rikorrenti żewġ punti ta' mertu għas-snin 2004 u 2006 ;

Talbiet ta' l-appellant

tannulla d-deċiżjonijiet ta' l-AIPN li jattribwixxu lir-rikorrenti żewġ punti ta' mertu għas-snin 2004 u 2006 ;

tikkundanna lil Parlament Ewropew għall-ispejjeż.

____________