Language of document :

Žaloba podaná 7. februára 2008 - Behmer/Parlament

(vec F-16/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o pridelení dvoch bodov za zásluhy žalobcovi za roky 2004 a 2006

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o pridelení dvoch bodov za zásluhy žalobcovi za roky 2004 a 2006,

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

____________