Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2008 - Gippini Fournier v. Komise

(Věc F-21/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eric Gippini Fournier (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Ruggeri Laderchi, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Komise nepřidělit žalobci žádné prioritní body v rámci povyšování za rok 2003, které se týká odmítnutí přidělit "prioritní body GŘ" a které se týká odmítnutí přidělit prioritní body za práci pro orgán na základě článku 9 obecných ustanovení, kterými se provádí článek 45 statutu. Krom toho uložení žalované povinnosti náhrady hospodářské újmy, kterou žalobce utrpěl a utrpí v průběhu své kariéry z důvodu opoždění jeho povyšování, vyplývajícího z napadeného rozhodnutí a zaplacení žalovanému částku 2 500 eur z titulu náhrady utrpěné nemajetkové újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise nepřidělit žalobci žádné prioritní body v rámci hodnocení v rámci povyšování za rok 2003, které se týká odmítnutí udělit "prioritní body GŘ" a které se týká odmítnutí přidělit prioritní body za práci pro orgán na základě článku 45 obecných ustanovení o provádění článku 45 statutu;

uložit žalované povinnost nahradit žalobci hospodářskou újmu, kterou utrpěl a utrpí v průběhu své kariéry z důvodu opoždění jeho povyšování, vyplývajícího z napadeného rozhodnutí;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci částku 2 500 eur z titulu náhrady utrpěné nemajetkové újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________