Language of document :

Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2008 - Gippini Fournier κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-21/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Eric Gippini Fournier (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: F. Ruggeri Laderchi, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να μη χορηγήσει καμιά μονάδα προτεραιότητας στον προσφεύγοντα στο πλαίσιο των προαγωγών 2003, με την οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να χορηγήσει "μονάδες προτεραιότητας ΓΔ" και μονάδες προτεραιότητας για εργασίες προς το συμφέρον του οργάνου βάσει του άρθρου 9 των γενικών διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 45 του ΚΥΚ. Αφετέρου, επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ του προσφεύγοντος για τη χρηματική ζημία που υπέστη και θα υποστεί στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του λόγω των καθυστερήσεων στις προαγωγές του που θα προκύψουν από την προσβαλλομένη απόφαση καθώς επίσης και την επιδίκαση ποσού 2.500 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση να μη χορηγηθεί καμιά μονάδα προτεραιότητας στον προσφεύγοντα στο πλαίσιο των προαγωγών 2003, με την οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να χορηγήσει "μονάδες προτεραιότητας ΓΔ" και μονάδες προτεραιότητας για εργασίες προς το συμφέρον του οργάνου βάσει του άρθρου 9 των γενικών διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 45 του ΚΥΚ·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα αποζημίωση για τη χρηματική ζημία που υπέστη και θα υποστεί στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του λόγω των καθυστερήσεων στις προαγωγές του που θα προκύψουν από την προσβαλλομένη απόφαση·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσόν των 2.500 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________