Language of document :

22. veebruaril 2008 esitatud hagi - Gippini Fournier versus komisjon

(Kohtuasi F-21/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Gippini Fournier (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Ruggeri Laderchi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega ei antud hagejale 2003. aasta edutamise raames ühtegi eelispunkti ning millega keelduti peadirektoraadi eelispunkte andmisest ja personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 9 kohaselt institutsiooni huvides tehtud töö eest eelispunktide andmisest. Teiseks nõue kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud majanduslik kahju, mida viimane peab kandma vaidlustatud otsusest tingitud hilisemate edutamiste tõttu kogu oma karjääri vältel, ning mõista kostjalt välja mittevaralise kahju hüvitis summas 2500 eurot.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega ei antud hagejale 2003. aasta edutamise raames ühtegi eelispunkti ning millega keelduti peadirektoraadi eelispunkte andmisest ja personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 9 kohaselt institutsiooni huvides tehtud töö eest eelispunktide andmisest;

kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud majanduslik kahju, mida viimane peab kandma vaidlustatud otsusest tingitud hilisemate edutamiste tõttu kogu oma karjääri vältel;

mõista kostjalt hageja kasuks välja tekitatud mittevaralise kahju eest hüvitis summas 2500 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________