Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. februārī - Gippini Fournier/Komisija

(lieta F-21/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eric Gippini Fournier, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, Komisijas lēmuma nepiešķirt prasītājam nevienu papildu prioritātes punktu 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kurā atteikts piešķirt "ĢD prioritātes punktus" un prioritātes punktus par darbu iestādes interesēs saskaņā ar Vispārīgo noteikumu, ar ko īsteno Civildienesta noteikumu 45. pantu, 9. pantu, atcelšana. Otrkārt, piespriešana atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos ekonomisko kaitējumu, kuru tas cieta un cietīs visā savas karjeras laikā viņa paaugstināšanas amatā kavēšanas dēļ, kas izriet no apstrīdētā lēmuma, un piespriest samaksāt viņam summu EUR 2500 apmērā kā kompensāciju par morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu nepiešķirt prasītājam nevienu papildu prioritātes punktu 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kurā atteikts piešķirt "ĢD prioritātes punktus" un prioritātes punktus par darbu iestādes interesēs saskaņā ar Vispārīgo noteikumu, ar ko īsteno Civildienesta noteikumu 45. pantu, 9. pantu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos ekonomisko kaitējumu, kuru tas cieta un cietīs visas savas karjeras laikā viņa paaugstināšanas amatā kavēšanas dēļ, kas izriet no apstrīdētā lēmuma;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 2500 apmērā kā kompensāciju par morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________