Language of document :

Beroep ingesteld op 22 februari 2008 - Gippini Fournier / Commissie

(Zaak F-21/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eric Gippini Fournier (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Ruggeri Laderchi, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 geen enkel gratificatiepunt toe te kennen, houdende weigering om "gratificatiepunten van het DG" toe te kennen en weigering om gratificatiepunten toe te kennen voor werkzaamheden in het belang van de instelling in de zin van artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut. Anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de economische schade die verzoeker heeft geleden en gedurende zijn gehele loopbaan zal lijden omdat zijn bevorderingen door het bestreden besluit zijn vertraagd en tot betaling aan hem van een bedrag van 2 500 EUR wegens immateriële schade.

Conclusies

nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 geen enkel gratificatiepunt toe te kennen, houdende weigering om "gratificatiepunten van het DG" toe te kennen en weigering om gratificatiepunten toe te kennen voor werkzaamheden in het belang van de instelling in de zin van artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de economische schade die verzoeker heeft geleden en gedurende zijn gehele loopbaan zal lijden omdat zijn bevorderingen door het bestreden besluit zijn vertraagd;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een bedrag van 2 500 EUR wegens immateriële schade;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________