Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 - Gippini Fournier/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-21/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Eric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei prin care nu se atribuie niciun punct de prioritate reclamantului în cadrul exercițiului de promovare 2003, privind refuzul atribuirii "punctelor de prioritate DG" și privind refuzul atribuirii punctelor de prioritate pentru lucrări în interesul instituției în temeiul articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 45 din Statutul funcționarilor. Pe de altă parte, obligarea pârâtei să îl despăgubească pe reclamant pentru prejudiciul economic pe care l-a suferit și pe care îl va suferi de-a lungul întregii sale cariere din cauza întârzierilor la promovări, decurgând din decizia atacată, și să îi plătească suma de 2 500 de euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prin care nu se atribuie niciun punct de prioritate reclamantului în cadrul exercițiului de promovare 2003, privind refuzul atribuirii "punctelor de prioritate DG" și privind refuzul atribuirii punctelor de prioritate pentru lucrări în interesul instituției în temeiul articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 45 din Statutul funcționarilor;

obligarea pârâtei să îl despăgubească pe reclamant pentru prejudiciul economic pe care l-a suferit și pe care îl va suferi de-a lungul întregii sale cariere din cauza întârzierilor la promovări, decurgând din decizia atacată;

obligarea pârâtei să îi plătească reclamantului suma de 2 500 de euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral suferit;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________