Language of document :

Talan väckt den 22 februari 2008 - Gippini mot kommissionen

(Mål F-21/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eric Gippini Fournier (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Ruggeri Laderchi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

För det första ett yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte tilldela sökanden någon prioritetspoäng för befordringsomgång 2003, vilket innebar en vägran att tilldela "GD-prioritetspoäng" och vägran att tilldela prioritetspoäng avseende det arbete som utförts i institutionens intresse i enlighet med artikel 9 i genomförandebestämmelserna för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. För det andra ett yrkande om att svaranden skall förpliktas att ersätta sökanden för den förmögenhetsskada som denne har lidit och kommer att lida under hela sin karriär på grund av försenad befordran till följd av det angripna beslutet samt att svaranden skall betala ett belopp på 2 500 euro för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att inte tilldela sökanden någon prioritetspoäng för befordringsomgång 2003, vilket innebar en vägran att tilldela "GD-prioritetspoäng" och vägran att tilldela prioritetspoäng avseende det arbete som utförts i institutionens intresse i enlighet med artikel 9 i genomförandebestämmelserna för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att ersätta sökanden för den förmögenhetsskada som denne har lidit och kommer att lida under hela sin karriär på grund av försenad befordran till följd av det angripna beslutet,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 2 500 euro för den ideella skada som denne lidit,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________