Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2008 - Miguelez Herreras v. Komise

(Věc F-22/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Benedicta Miguelez Herreras (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž neuděluje žalobkyni žádný dodatečný prioritní bod a ponechává přidělení dvou prioritních bodů a celkového počtu 23 bodů za hodnotící období 2003, a uložení žalované zaplacení náhrady škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž neuděluje žalobkyni žádný dodatečný prioritní bod a ponechává přidělení dvou prioritních bodů a celkového počtu 23 bodů za hodnotící období 2003;

uložit žalované zaplacení náhrady škody ve výši 5 000 eur;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________