Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. februārī - Miguelez Herreras/Komisija

(lieta F-22/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Benedicta Miguelez Herreras, Brisele, Beļģija (pārstāvis - M. van der Woude, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 17. aprīļa lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājai nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu un piešķir tikai divus prioritātes punktus, kas kopumā veido 23 punktus, un piespriešana atbildētājai samaksāt kompensāciju.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2007. gada 17. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājai nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu un piešķir tikai divus prioritātes punktus, kas kopumā veido 23 punktus;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju EUR 5000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________