Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 - Miguelez Herreras/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-22/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Benedicta Miguelez Herreras (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. van der Woude, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007, în măsura în care prin aceasta nu se atribuie reclamantei niciun punct de prioritate suplimentar și se menține atribuirea a două puncte de prioritate și a unui total de 23 de puncte în temeiul exercițiului de promovare 2003, și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007, în măsura în care prin aceasta nu se atribuie reclamantei niciun punct de prioritate suplimentar și se menține atribuirea a două puncte de prioritate și a unui total de 23 de puncte în temeiul exercițiului de promovare 2003;

obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri de 5 000 de euro;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________