Language of document :

Talan väckt den 22 februari 2008 - Miguelez Herreras mot kommissionen

(Mål F-22/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Benedicta Miguelez Herreras (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslut av den 17 april 2007 genom vilket sökanden inte tilldelades några ytterligare prioritetspoäng, utöver de tidigare tilldelade två prioritetspoängen, för totalt sett 23 poäng för befordringsförfarande 2003, samt talan om att skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska genom beslut

ogiltigförklara beslut av den 17 april 2007 genom vilket sökanden inte tilldelades några ytterligare prioritetspoäng, utöver de tidigare tilldelade två prioritetspoängen, för totalt sett 23 poäng för befordringsförfarande 2003,

förplikta svaranden att betala skadestånd på 5000 euro, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________