Language of document :

Žaloba podaná 22. februára 2008 - Wilms/Komisia

(vec F-24/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Günter Wilms (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom nepriznáva žalobcovi žiadny dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, teda celkovo jeden prioritný bod a celkový počet 19 bodov, a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom nepriznáva žalobcovi žiadny dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, teda celkovo jeden prioritný bod a celkový počet 19 bodov,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške najmenej 5 000 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________