Language of document :

Sag anlagt den 25. februar 2008 - Buendía Sierra mod Kommissionen

(Sag F-26/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen af 11. april 2007, for så vidt som sagsøgeren herved kun tildeles ét supplerende prioritetspoint i forfremmelsesåret 2003 for i alt to prioritetspoints og et samlet antal på 21 points, og indeholder en stiltiende afvisning af at forfremme sagsøgeren i forfremmelsesåret 2003, samt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning.

Sagsøgerens påstande

Påstand om annullation af afgørelsen af 11. april 2007, for så vidt som sagsøgeren herved kun tildeles ét supplerende prioritetspoint i forfremmelsesåret 2003 for i alt to prioritetspoints og et samlet antal på 21 points, og indeholder en stiltiende afvisning af at forfremme sagsøgeren i forfremmelsesåret 2003, samt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning.

Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning på 5 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________