Language of document :

Kanne 25.2.2008 - Buendia Sierra v. komissio

(Asia F-26/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. van der Woude)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

17.4.2007 tehdyn päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä annetaan kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksella yksi ainoa ylimääräinen etusijapiste kaikkiaan kahdesta etusijapisteestä ja yhteensä 21 pistettä ja evätään implisiittisesti kantajalta ylennys vuoden 2003 ylennyskierroksella, sekä vastaajan velvoittaminen vahingonkorvauksen maksamiseen.

Vaatimukset

17.4.2007 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin siinä annetaan kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksella yksi ainoa ylimääräinen etusijapiste kaikkiaan kahdesta etusijapisteestä ja yhteensä 21 pistettä ja evätään implisiittisesti kantajalta ylennys vuoden 2003 ylennyskierroksella

vastaaja on velvoitettava maksamaan 5 000 euron vahingonkorvaus

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________