Language of document :

Tožba, vložena 25. februarja 2008 - Buendia Sierra proti Komisiji

(Zadeva F-26/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Luis Buendía Sierra (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. van der Woude, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. aprila 2007 v delu, v katerem je bila tožeči stranki dodeljena le ena dodatna prednostna točka v okviru napredovalnega obdobja 2003, od skupno dveh prednostnih točk in celotnega števila 21 točk, in s katero je bilo implicitno zavrnjeno njeno napredovanje v okviru napredovalnega obdobja 2003, ter naložitev plačila odškodnine toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe z dne 11. aprila 2007 v delu, v katerem je bila tožeči stranki dodeljena le ena dodatna prednostna točka v okviru napredovalnega obdobja 2003, od skupno dveh prednostnih točk in celotnega števila 21 točk, in s katero je bilo implicitno zavrnjeno njeno napredovanje v okviru napredovalnega obdobja 2003, ter naložitev plačila odškodnine toženi stranki;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v znesku 5 000 eurov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________